Polityka ochrony danych osobowych

Możesz odwiedzić tę stronę bez informowania nas o tym, kim jesteś, ani podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Są jednak sytuacje, w których potrzebujemy od Ciebie informacji, na przykład w celu prowadzenia z Tobą korespondencji. Staramy się informować Cię przez cały czas, zanim zgromadzimy dane osobowe za pośrednictwem Internetu.

Niniejsza strona korzysta z licznika do śledzenia liczby odwiedzających, stron, z których przyszli, oraz dostawcy, za pośrednictwem którego uzyskują dostęp do Internetu. Wyniki są wykorzystywane wyłącznie w formie zagregowanej i nie mogą być przypisane do poszczególnych osób. Zebrane dane (osobowe) nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Jest to uzależnione od szczególnych okoliczności, np. jeśli wymaga tego prawo. W dowolnym momencie możesz również zażądać usunięcia swoich danych z naszych plików.

DANE OSOBOWE, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE  

FPC Kalanchoë (kalanchoë.nl) może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym klientem lub dostawcą i/lub ponieważ sam podajesz te informacje podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej

FPC Kalanchoë może przetwarzać następujące dane osobowe:
- Twoje imię i nazwisko
- Twoje dane adresowe
- Twój numer telefonu
- Twój adres email

DLACZEGO POTRZEBUJEMY TWOICH DANYCH
FPC Kalanchoë przetwarza Twoje dane osobowe, aby skontaktować się z Tobą telefonicznie, jeśli o to poprosisz, i/lub skontaktować się z Tobą pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub listownie), jeśli nie można się z Tobą skontaktować telefonicznie.

FPC Kalanchoë może również wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci informacje lub odpowiadać na wszelkie pytania.

JAK DŁUGO FPC KALANCHOË PRZECHOWUJE DANE? 
FPC Kalanchoë nie przechowuje Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne do realizacji celów, dla których Twoje dane są gromadzone. Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż trzy lata w przypadku braku aktywnej relacji lub współpracy z Tobą lub niezawarcia umowy.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM 
FPC Kalanchoë przekaże Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia umowy z Tobą lub wypełnienia ustawowego obowiązku.

GOOGLE ANALYTICS
FPC Kalanchoë korzysta z Google Analytics do śledzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i jak skuteczne są reklamy FPC Kalanchoë Adwords na stronach wyników wyszukiwania Google.

Uzyskane w ten sposób informacje, w tym adres Twojego komputera (adres IP), są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Przeczytaj politykę prywatności firmy Google, aby uzyskać więcej informacji. Możesz również znaleźć politykę prywatności Google Analytics tutaj.

Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z naszej strony internetowej https://www.Kalanchoë.nl, dostarczania raportów dotyczących tej strony do FPC Kalanchoë oraz do dostarczania informacji na temat skuteczności ich własnych kampanii.

Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli Google jest do tego prawnie zobowiązany lub jeśli te strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. FPC Kalanchoë nie ma na to wpływu. 

FPC Kalanchoë nie udzieliła firmie Google pozwolenia na wykorzystywanie informacji z Analytics uzyskanych za pośrednictwem FPC Kalanchoë do innych usług realizowanych przez Google.

PRZEGLĄDANIE, MODYFIKOWANIE LUB USUWANIE DANYCH 
Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. Możesz wysłać prośbę dotyczącą sprawdzenia, skorygowania lub usunięcia na adres info@Kalanchoë.nl. FPC Kalanchoë odpowie na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni.

BEZPIECZEŃSTWO 
FPC Kalanchoë poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanym zmianom. Strona FPC Kalanchoë korzysta z niezawodnego certyfikatu SSL, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe nie dostaną się w niepowołane ręce.

Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są bezpieczne lub istnieją oznaki nadużycia, lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych przez FPC Kalanchoë, skontaktuj się z FPC Kalanchoë pod adresem info@Kalanchoë.nl.
Https://www.Kalanchoë.nl to strona internetowa FPC Kalanchoë.

Możesz skontaktować się z FPC Kalanchoë, korzystając z następujących danych: 
p/a Royal FloraHolland 
Middel Broekweg 29
2675 KB Honselersdijk 
Nr telefonu: 088 789 89 89 
Strona internetowa: www.royalfloraholland.com 
E-mail: info@kalanchoe.nl